Privacybeleid

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor een privacy statement aangescherpt. In een privacy statement wordt gecommuniceerd waarom en op welke wijze er persoonsgegevens verwerkt worden. Het privacy statement zelf moet beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. In het statement moet o.a. opgenomen zijn: doel voor de verwerking, eventuele verwerkers, rechten van betrokkene, mogelijkheid indienen klacht etc..

Naam / bedrijf

Lize Kraaijenbrink, supervisie, coaching en counseling is werkzaam als supervisor/coach/counselor. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Lize Kraaijenbrink over uw persoonsgegevens die via de website en/of diensten beschikbaar zijn gekomen.

Deze persoonsgegevens betreffen:

Naam
Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
NAW-gegevens
Emailadres
Geslacht
Functie
Werkgever (indien van toepassing)
Etc.

Doel verwerkingen

Lize Kraaijenbrink, supervisie, coaching en counseling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening
Voor het sturen van facturen
Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden

Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem contact op (telefonisch, email).

Klachten over de verwerking

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (telefonisch, email,) en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.