Over mij

Werken met mensen is altijd mijn grote passie geweest. Na ervaring te hebben opgedaan op verschillende terreinen is dit uiteindelijk uitgemond in het opstarten van een eigen praktijk voor supervisie, coaching en counseling.

Daarvoor werkte ik als co├Ârdinator van een vrijwilligersinstelling, waar ik onder andere verantwoordelijk was voor de begeleiding van de vrijwilligers en stagiaires en de aansturing van diverse taakgroepen. Daarnaast heb ik gespreksmiddagen over geloofs- en levensvragen geleid.

Naast het werk in mijn eigen praktijk geef ik supervisie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aan voltijd- en deeltijdstudenten.

Door het vrijwilligerswerk dat ik naast mijn betaalde werk doe, kom ik in aanraking met een grote diversiteit aan mensen en werkvelden. Daardoor blijf ik goed geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. Ook mijn levenservaring als partner, moeder en oma neem ik mee als waardevolle bagage. De burn-out die ik in 2009 heb gehad was niet plezierig, maar maakt wel dat ik daardoor ervaringsdeskundige ben op dat gebied.

Hoe werk ik?

Ik vind het erg belangrijk dat je je bij mij op je gemak voelt. Professioneel en persoonlijk zijn daarbij kernwoorden. Die lijken misschien tegenstrijdig, maar mijn ervaring is dat professionaliteit veiligheid biedt maar ook afstand kan scheppen. Daarom vind ik het belangrijk om ook iets van mijzelf te laten zien. Ik ben niet alleen professional, maar ook mens met mijn eigen moeiten en tekortkomingen. Daarin probeer ik naast je te staan. Aanvaarding van en respect voor de ander zijn daarbij voor mij vanzelfsprekend.