Supervisie

Supervisie wordt ook wel leren leren genoemd. Leren van je ervaringen, leren ontdekken wie jij bent als persoon in je beroep en wat je wilt ontwikkelen.
Supervisie kun je doen om verschillende redenen:

Deskundigheidsbevordering:
In de hectiek van het werk is er vaak geen tijd om stil te staan en te reflecteren op waar je mee bezig bent. Reflectie vraagt om rust en aandacht. Supervisie zet je stil en helpt je nadenken over wie je bent, wat je doet en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Vanuit deze rust ontstaan nieuwe inzichten en komt een leerproces op gang.

In het kader van een opleiding:
Bij veel opleidingen is supervisie een verplicht onderdeel van het stagejaar. Eigenlijk heeft iedereen die met mensen werkt baat bij supervisie. In het contact met mensen gebeurt er veel en het is leerzaam om daar-bij stil te staan en via reflectie meer over jezelf en de ander te ontdekken.

Preventief (bijvoorbeeld ter voorkoming van een burnout)
Supervisie legt patronen bloot die ten grondslag kunnen liggen aan een dreigende burnout. Door supervisie krijg je oog voor je sterke en zwakke kanten en leer je omgaan met je valkuilen.

Reïntegratie (bijvoorbeeld na ziekte)
Ben je ziek geworden door je werk, dan kun je door supervisie leren hoe dit in de toekomst te voorkomen. Je gaat op zoek naar de patronen die de oorzaak waren van je ziekte en gaat ontdekken hoe je dit kunt veranderen.

Werkwijze
Supervisie bestaat uit minimaal tien zittingen van ongeveer een uur. Voor elke zitting zorg je voor een werkinbreng. Na elke zitting schrijf je een reflectieverslag. Soms heb je van te voren al leerdoelen of leerwensen, maar vaak ontwikkelen die zich ook gaandeweg of komen er nieuwe leerdoelen bij. Er zijn regelmatig evaluatiemomenten over de samenwerking en voortgang van het leerproces.