Coaching

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in je werk of je persoonlijke ontwikkeling. Je werkt aan concrete doelen. In de gesprekken gaan we op zoek naar praktische oplossingen en concrete resultaten.

Coaching kan gericht zijn op verbeteringen in je werk, maar coaching kan ook op vele andere gebieden hulp bieden. Mijn affiniteit ligt vooral op het terrein van levensvragen, opvoeding, relaties, ontdekken en ontwikkelen van talenten en vaardigheden en dergelijke.

Werkwijze:
We werken aan concrete doelen. We doen dit door middel van gesprekken, maar soms maak ik ook gebruik van meer creatieve werkvormen als dat beter aansluit bij de persoon. Een zitting duurt ongeveer een uur. Het aantal zittingen wordt bepaald in overleg en naar gelang de behoefte.