(Pastorale) Counseling

Wil je wel eens met iemand praten over iets wat je bezig houdt, maar wil je niet direct naar een psycholoog of maatschappelijk werker?

Loop je steeds tegen dezelfde problemen aan, bijvoorbeeld in de relatie met je partner, familie, kinderen?
Heb je vragen waar je met niemand over kunt praten?

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Het is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Bij pastorale counseling kunnen ook vragen van levensbeschouwelijke aard aan de orde komen. Als je dat wilt ga ik ook graag in op vragen die betrekking hebben op God en geloven en hoe je je geloof praktisch kunt maken in het dagelijkse leven.

Werkwijze
Aan de hand van datgene wat je inbrengt gaan we in gesprek. Maar ook andere werkvormen zijn mogelijk. Dit stem ik af op je wensen en vragen. Het aantal zittingen is afhankelijk van je behoefte en in overleg. Een zitting duurt ongeveer een uur.